Współpraca międzynarodowa

„Carpathians Blue Shield 2018” – międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych w Rumunii

W okresie od 18 do 28 czerwca 2018 r. w Centrum Szkoleniowym w Ochiuri, rumuńska żandarmeria zorganizowała służbę policji Unii Europejskiej (EUPST II) „Carpathians Blue Shield 2018”. EUPST II to finansowany przez UE projekt zakładający wspólne zaangażowanie sił policji i żandarmerii w celu poprawy i standaryzacji prac proceduralnych, a także wiedzy i przestrzegania przepisów prawa międzynarodowego, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka i równych szans.

To ćwiczenie było największym tego rodzaju zorganizowanym przez rumuńskiej żandarmerii, z ponad 300 oficerami i nie oficerami z 13 krajów (Bułgaria, Cypr, Francja, Włochy, Republika Mołdowy, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Ukraina i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej) oraz 4 organów międzynarodowych (Unia Europejska, CEPOL, europejskie siły żandarmerii oraz EUCAP SAHEL NIGER).

Strona polska zgłosiła do udziału w ćwiczeniach pododdział zwarty w sile 19 policjantów OPP/SPPP z całego kraju, posiadających doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka angielskiego.

Garnizon łódzki reprezentowany był przez funkcjonariuszkę Plutonu Wzmocnienia Oddziału Prewencji Policji w Łodzist. sierż. Monikę  Piasecką.

W ciągu pierwszego tygodnia ćwiczeń, zajęcia teoretyczne i praktyczne były prowadzone przez wszystkie siły uczestników. W drugim tygodniu siły te zostały rozmieszczone w miejscach ustalonych przez scenariusz ćwiczeń. Działania te zakończyły się w wyniku kontroli tłumu i zamieszek z udziałem międzynarodowej jednostki, helikoptera wsparcia i dwóch załóg pierwszej pomocy.

Podczas ceremonii zamknięcia pułkownik Gheorghe-Sebastian Cucoş (upoważniony inspektor generalny żandarmerii rumuńskiej) wskazał, że cele ćwiczenia, które polegały na korelacji działań, planowania i organizacji, z praktycznym szkoleniem, dało się osiągnąć w ramach tego międzynarodowego przedsięwzięcia.