Wymiana doświadczeń - Współpraca międzynarodowa - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Współpraca międzynarodowa

Wymiana doświadczeń

W dniach 03 – 08.09.2017 r. na terenie województwa łódzkiego gościli przedstawiciele Policji ze Słowenii: Pan Jurij Bertoncelj – Zastępca Dowódcy jednostki Specjalnej Policji ds. Manifestacji i Zgromadzeń masowych oraz Pan Matjaz Adam – Koordynator ds.Spottersów Policyjnych i Radykalizacji z Dyrekcji Policji w Ljubljanie w MSW Słowenii.

Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania siłami policyjnymi, funkcjonowania systemu dyslokacji służb, organizacji zabezpieczenia imprez masowych, jak również wymiana doświadczeń i ramach realizacji przedsięwzięć z dziedziny profilaktyki społecznej.

W dniach 06 – 07.09.2017 r. funkcjonariusze ze Słowenii byli uczestnikami – obserwatorami szkoleń policjantów Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Mieli okazję zobaczyć realizację zadań przez pododdziały zwarte w sytuacjach przywracających zbiorowo naruszony porządek prawny.

Współdziałanie Kompanii Prewencji z pododdziałem konnym, przy wykorzystaniu środków wsparcia technicznego jest trudnym, jednak bardzo skutecznym elementem taktyki działań. Podczas szkolenia użyte zostały przez policjantów granaty dymne i hukowe, jak również armatka wodna. Funkcjonariusze wyposażeni w tarcze, kaski ochronne, kamizelki przweciwuderzeniowe, ochraniacze nóg i rąk, pałki, ręczne i plecakowe miotacze gazu oraz strzelby gładkolufowe nie dopuścili do konfrontacji antagonistycznych grup kibiców, a także ataku na siły policyjne.

Podczas działań na terenie dworca PKP Łódź Kaliska policjanci zabezpieczali wyjazd kibiców. Kompania Prewencji wspierana przez nieetatowy oddział prewencji Policji z Sieradza oraz sześcioosobową drużynę SOK przez kilka godzin realizowała przygotowane założenia oraz udoskonalała taktykę działania w różnego rodzaju sytuacjach.

W ćwiczeniach wzięło udział ponad 130 funkcjonariuszy Policji, funkcjonariusze i pracownicy kolei, a także 2 ratowników medycznych OPP w Łodzi.

Celem przedsięwzięcia było doskonalenie współdziałania różnych służb podczas zwalczania wybryków chuligańskich w pociągach i na terenach kolejowych.

Wymiana doświadczeń i współpraca międzynarodowa z policjantami państw europejskich pozwalają podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności oraz wykorzystywać je podczas realizacji zadań służbowych.