Wspólne działania wojska i policjantów przy realizacji kursu SERE na poziomie „B”

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi podjęli współpracę szkoleniową z żołnierzami Jednostki Wojskowej Nr 4393 z Leźnicy Wielkiej, co zaowocowało wspólnymi działaniami szkoleniowymi w zakresie realizacji wojskowego kursu o nazwie SERE.

W dniach 17 – 21 września br. instruktorzy z pierwszego batalionu kawalerii powietrznej z Leźnicy Wielkiej przeprowadzili kurs SERE na poziomie B dla polskiego personelu wojskowego planowanego do udziału w misjach stabilizacyjnych poza granicami kraju. Tego typu szkolenia mają na celu wyposażenie kursantów w odpowiednią wiedzę i umiejętności na wypadek odłączenia się od swoich wojsk i konieczności przetrwania na wrogim terenie do czasu przybycia sił odzyskujących. Zgodnie z nazwą kursu, celem działania odizolowanego personelu na wrogim terenie jest: przetrwanie – Survival, unikanie wrogich sił – Evasion, stawianie oporu w przypadku schwytania – Resistance, ucieczka z niewoli, jeśli do niej doszło –Escape.

Kursy realizowane są na trzech poziomach – A, B, C, co w głównej mierze odzwierciedla ich stopnie trudności.

Dzięki podjętej współpracy, szkoleniowcy z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi wzięli udziałw części kursu mającej przygotować żołnierzy do testu, jakim było realne przetrwanie na wrogim terenie przez czas określony założeniami programu. Wspólne budowanie schronień, uzdatnianie wody, orientowanie się w terenie za pomocą mapy, busoli, urządzeń GPS, nauka pozyskiwania pożywienia, czy też rozpalania ognia oraz nauka praktycznych aspektów medycyny pola walki to tylko niektóre z elementów, które policjanci i żołnierze mogli doskonalić podczas tego wymagającego szkolenia.

Ostatnią faza kursu był test umiejętności, który trwał 48 godzin. Marsz do oddalonego o wiele kilometrów bezpiecznego punktu był w znacznej mierze utrudniony. Teren kontrolowały siły policyjne oraz członkowie grup rekonstrukcyjnych, których zadaniem było wykrycie i pochwycenie żołnierzy. Funkcjonariusze II Kompanii Prewencji OPP w Łodzi oraz Plutonu Wzmocnienia i Plutonu Wsparcia Taktycznego nie ułatwiali zadania kursantom i w okolicznym masywie leśnym przygotowali wiele zasadzek. Pochwycenie żołnierzy przez policjantów powodowało, że kursanci otrzymywali kary taktyczne za dopuszczenie do swojego wykrycia i schwytania. Dla żołnierzy był to trudny sprawdzian ich umiejętności w kontakcie z realnym przeciwnikiem, natomiast dla policjantów był to doskonały czas na przetrenowanie swojej taktyki podczas pościgu za ekstremalnie niebezpiecznymi osobami. Współpraca przy kursie SERE pozwoliła w znaczący sposób urealnić program tego szkolenia i stanowiła doskonały sposób na wymianę doświadczeń pomiędzy służbami.

W przyszłości planowane są kolejne przedsięwzięcia szkoleniowe i zacieśnienie współpracy w tym zakresie pomiędzy Oddziałem Prewencji Policji w Łodzi a Jednostka Wojskową Nr 4393 w Leźnicy Wielkiej.