„Fire Phobia” – cykl szkoleń policjantów Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

W miesiącu kwietniu 2018 roku funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Łodzi realizowali szkolenia z zakresu taktyki działania pododdziałów Policji w sytuacji zagrożenia obrzucenia policjantów środkami łatwopalnymi. W szkoleniu uczestniczyli policjanci wszystkich pododdziałów OPP w Łodzi.

Fire Phobia to paniczny strach przed ogniem, który pojawia się w sytuacji zagrożenia. Głównym celem  jest nauka i doskonalenie przyjmowania odpowiednich postaw oraz technik unikania obrażeń podczas zamieszek.

W trakcie  zajęć policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi doskonalili techniki samogaszenia, wzięli udział w treningu mającym na celu doskonalenie sfery mentalnej potrzebnej do opanowania paniki związanej z użyciem przeciwko nim środków łatwopalnych (typu „Koktajl Mołotowa”). Organizacja tego typu ćwiczeń podyktowana jest koniecznością doskonalenia taktyki działania pododdziałów z uwagi na rosnące zagrożenie i realizację przez funkcjonariuszy oddziałów prewencji zadań w różnych sytuacjach. Takiego rodzaju szkolenie to niebywała okazja, która umożliwia w praktyce zapoznać się ze specyfiką zagrożenia ogniowego z jednoczesnym treningiem taktyki działania. Pozwala na weryfikację własnych przekonań oraz radzenie sobie z emocjami. Ponadto uczestnicy doskonalenia zawodowego podnosili swoje umiejętności z zakresu neutralizacji zagrożenia ogniowego, a także formowania ugrupowań wpływających na bezpieczeństwo osobiste policjantów. Każdorazowo ćwiczenia były zabezpieczone pod kątem medycznym oraz ppoż. Ćwiczący funkcjonariusze posiadali sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic mgłowych, gaśnicy znajdującej się na wyposażeniu armatki wodnej, a także kocy ppoż.

Taktyka będąca tematem szkolenia została również wykorzystana podczas prowadzonej na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi atestacji koni służbowych.

W miesiącu listopadzie 2018 roku planowane są ogólnopolskie ćwiczenia OPP/SPPP organizowane przez KGP, na których sprawdzeniu będą poddawane również umiejętności pododdziałów zakresie realizacji omawianej taktyki.