Ćwiczenia GARDA 2018 - Z życia jednostki - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Z życia jednostki

Ćwiczenia GARDA 2018

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji w dniach 02 - 06 lipca 2018 r. zorganizował dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ćwiczenie dowódczo-sztabowe o kryptonimie „GARDA”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie czy posiadany w Policji potencjał gwarantuje sprostanie wyzwaniom i skuteczne przeciwstawienie się kryzysowym zagrożeniom w sytuacji stosowania przez zorganizowane grupy destrukcyjnych środków i niekonwencjonalnych metod działania. Zadania do realizacji przez oddziały w trakcie ćwiczeń były tak skonstruowane, aby sprawdzały w praktyce skuteczność nowoprzyjętych rozwiązań taktycznych oraz pozwoliły zebrać materiał do wypracowania wstępnych założeń do aktu prawnego regulującego kwestię działania dużych związków taktycznych Policji, skoszarowania oraz rozliczania czasu służby policjantów w trakcie tego typu działań.

W trakcie ćwiczeń ponad 1000 policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ze wszystkich garnizonów m.in. realizowało działania poszukiwawcze i pościgowe, przywracało zbiorowo zakłócony porządek publiczny oraz przeprowadzało segregację medyczną dużej grupy osób. Dzięki zaangażowaniu i zachowanej dyscyplinie wszystkich uczestników szkolenia udało się zrealizować zamierzone cele ćwiczenia.

Z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi w ćwiczeniach wzięło udział 53 funkcjonariuszy Kompanii III Prewencji, którzy na poczatku lipca br. uczestniczyli w działaniach zorganizowanych na terenie poligonu wojskowego w Drawsku Pomorskim.

Bezpośredni nadzór nad przedsięwzięciem sprawował Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Jan Lach, który osobiście wizytował miejsca organizacji ćwiczeń i przyglądał się czynnościom policjantów oddziałów prewencji Policji w trakcie realizowanych przez nich zadań.

Z uwagi na fakt, że szkolenie zrealizowano na terenie wojskowego poligonu w Drawsku Pomorskim przedsięwzięcie możliwe było dzięki dobrej współpracy Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z wojskiem. Należy również wspomnieć, że do właściwego przebiegu szkolenia przyczynili się policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz wszystkich szkół Policji, którzy wspierali organizatorów w trakcie poszczególnych etapów ćwiczenia.

(Główny Sztab Policji KGP/ mw, ig / foto: Paweł Ostaszewski BKS KGP)