Z życia jednostki

Bezpieczne ferie z policjantami Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

Ferie zimowe dobiegły końca i uczniowie w województwie łódzkim powrócili już do obowiązków szkolnych. Aby wypoczynek zimowy dla każdego był radosny, policjanci przestrzegali przed zagrożeniami wynikającymi z nieostrożnych zachowań i zabaw, dzieci zaś miały niecodzienną okazję zobaczyć, jak wygląda praca policjantów.

W ramach zimowisk organizowanych przez placówki edukacyjno – oświatowe, Oddział Prewencji Policji w Łodzi odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 125 w Łodzi, Szkoły Języków Obcych „LIVE” w Łodzi oraz podopieczni Szkoły Sztuk Walki „Warrior” w Łodzi.

Podczas spotkań policjanci zapoznali najmłodszych ze specyfiką służby w Policji, opowiadali o swojej codziennej pracy oraz umożliwili zwiedzanie Jednostki. Atrakcją podczas wizyty była możliwość obejrzenia śmigłowca policyjnego, policyjnego sprzętu do rozpraszania wykorzystywanego w służbie oraz przejazd radiowozem "na akcję”. Wiele emocji wzbudził również pokaz armatki wodnej, podczas którego funkcjonariusze prezentowali sposób wykorzystania tego pojazdu specjalistycznego.

Sierż. szt. Ewelina Mazur omówiła podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach oraz w trakcie zabaw na śniegu i lodzie, przypominając również jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych poruszając się po drodze o zmroku. Tłumaczyła, jak bezpiecznie spędzić ferie zarówno w miejscu zamieszkania, jak i na stokach. Uczestnicy zadawali wiele pytań, ale żadne
z nich nie pozostało bez odpowiedzi. Dzieci zostały również zapoznane z zasadami zachowania się podczas kontaktu z osobami obcymi, w zatłoczonych miejscach, jak również w sytuacji ujawnienia pozostawionego bez nadzoru bagażu. Funkcjonariusze zespołu minersko – pirotechnicznego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi prezentowali robota PIAP GRYF, który wykorzystywany jest do rozpoznawania terenu i miejsc trudno dostępnych oraz przenoszenia ładunków wybuchowych.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zimowiska wykazywali się znajomością numerów telefonów alarmowych na Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.

Zdjęcia oraz wrażenia uczestników pozostaną wspaniałą pamiątką z odbytej wycieczki w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi.

Wizyty w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi i spotkania z funkcjonariuszami pełniącymi tu służbę mają na celu przybliżenie dzieciom funkcji, jaką spełnia Policja, promowanie właściwych postaw i umiejętności w kontaktach międzyludzkich oraz budowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy w oczach młodych ludzi.