Informacje

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi

09 stycznia 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby 29 grudnia 2016 roku. "Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. Nowo przyjęci policjanci ślubując na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi tym samym wstąpili w szeregi polskiej Policji.

Ceremonię poprzedziła Msza święta celebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dr. Kazimierza Zaleskiego i księdza ppor. Jacka Syjuda. Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Następnie funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - insp. Andrzej Łapiński.

Podczas części oficjalnej Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - insp. Andrzej Łapiński powitał w szeregach łódzkiej Policji policjantki i policjantów, którzy w dniu dzisiejszym złożyli przysięgę i odebrali legitymacje służbowe. W ślubowaniu uczestniczyli rownież przedstawiciele władz samporządowych, przełożeni funkcjonariuszy oraz rodziny ślubujących. Słowa roty ślubowania wypowiedziało 58 funkcjonariuszy (31 mężczyzn, 17 kobiet), a wśród nich 14 policjantów, dla których jednostką macierzystą jest Oddział Prewencji Policji w Łodzi. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs zawodowy podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych naszego województwa i tam pełnić będą dalszą służbę.

Komendant Główny Policji określił następujące terminy i limity przyjęcia do służby w Policji na roku 2017:
22 lutego,
23 maja,
3 lipca,
22 sierpnia,
12 grudnia.
Dodatkowo informuje się, iż Komendant Główny Policji na podstawie przeprowadzanej w 2017 r. cyklicznej analizy fluktuacji kadr w Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęcia do służby w Policji.