Informacje

Uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

W piątek, 30 grudnia 2016 roku, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Łodzi uczestniczyli w przekazaniu obowiązków Dowódcy Oddziału ustępującego ze stanowiska insp. Marka Wawrowskiego oraz jego Zastępców – mł. insp. Macieja Kaczmarka oraz mł. insp. Waldemara Świątka.

Ceremonia pożegnania obecnych oraz wprowadzenia nowych Dowódców miała miejsce na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wraz ze swoim Zastępcą, insp. Dariuszem Walichnowskim. Obecni byli również oficerowie i kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

Zgodnie z ceremoniałem policyjnym uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi. Ustępujący ze stanowiska dowódca insp. Marek Wawrowski złożył meldunek o przekazaniu obowiązków swojemu następcy. Podinsp. Michał Ledzion złożył natomiast meldunek o przyjęciu obowiązków. Stanowiska Zastępców Dowódcy Oddziału zostały powierzone podinsp. Krzysztofowi Laseckiemu oraz podinsp. Dariuszowi Bińkowi.

Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński podziękował insp. Markowi Wawrowskiemu, mł. insp. Maciejowi Kaczmarkowi oraz mł. insp. Waldemarowi Świątkowi za długoletnią służbę oraz zaangażowanie w pełnione obowiązki. Życzył także nowemu dowódcy satysfakcji z podjętego wyzwania.