Informacje

Obchody Święta Policji w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi

W dniu 21 lipca 2016 roku odbyły się Obchody Święta Policji funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

W uroczystościach wziął udział Komendant Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, jego zastępcy mł. insp. Tomasz Olczyk i mł. insp. Dariusz Walichnowski, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi insp. Marek Wawrowski wraz z zastępcami mł. insp. Maciejem Kaczmarkiem oraz mł. insp. Waldemarem Świątkiem. W obchodach Święta Policji uczestniczyli również Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi nadkom. Marek Wojcieszek wraz z zastępcą nadkom. Krzysztofem Jarmuszem, jak również zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi przez Dowódcę Uroczystości podinsp. Krzysztofa Laseckiego. Następnie odbył się uroczysty przegląd pododdziałów, powitanie zaproszonych gości oraz kadry kierowniczej i mianowanych policjantów.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, które przekazywał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. W ramach obchodów Święta Policji 178 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zostało mianowanych na kolejne stopnie policyjne w korpusach podoficerów, aspirantów i oficerów.

W korpusie szeregowych na stopień

 • starszego posterunkoego awansowało 69 policjantów (w tym 13 kobiet).

W korpusie podoficerów na stopień

 • sierżanta 64 policjantów (w tym 11 kobiet),
 • starszego sierżanta 17 policjantów (w tym 6 kobiet),
 • sierżanta sztabowego 6 policjantów (w tym 2 kobiety),
 • młodszego aspiranta 2 policjantów,
 • aspiranta 8 policjantów,
 • starszego aspiranta 5 policjantów,
 • aspiranta sztabowego 4 policjantów.

W korpusie oficerów młodszych na stopień

 • komisarza 1 policjant,
 • podkomisarza 1 policjant.

W korpusie oficerów starszych na stopień

 • podinspektora 1 policjant.

Ponadto 10 funkcjonariuszy OPP w Łodzi zostało wyróżnionych nagrodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, który podziękował funkcjonariuszom za wzorowo pełnioną służbę oraz złożył życzenia. Gratulował awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom, życząc kolejnych sukcesów zawodowych.