Informacje

Z wizytą na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

11 października 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi miała miejsce wizyta uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej „Scholasticus” w Łodzi oraz młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie. Przybyli goście mieli niebywałą okazję spotkać się z pilotami z Sekcji Lotniczej KWP w Łodzi, funkcjonariuszami SPAP w Łodzi oraz policjantami pełniącymi służbę w OPP w Łodzi. Widzieli również, w jaki sposób policjanci szkołą się do realizacji swoich zadań.

Wizyta miała na celu zainteresowanie zaproszonych gości zawodem policjanta, przybliżenie funkcji, jaką pełni policja, promowanie właściwych postaw i umiejętności w kontaktach międzyludzkich oraz budowanie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy w oczach młodych ludzi. Była to również okazja, by wyróżnić jedną z uczennic tuszyńskiego liceum, która w wrześniu br. dokonała ujęcia obywatelskiego i uniemożliwiła dalszą jazdę motorowerem mężczyźnie będącemu pod wpływem alkoholu. Dzięki jej szybkiej reakcji nie doszło do tragedii na drodze.

Podczas pobytu na terenie Jednostki uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką służby w Policji, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. O swoich zadaniach opowiadali również policyjni piloci oraz funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi. Atrakcją było wejście do śmigłowców, prezentacja sprzętu i wyposażenia używanego do działań, pokaz przy wykorzystaniu robota pirotechnicznego oraz przejazd radiowozem po terenie Jednostki. Niebywałą okazją była również możliwość obejrzenia szkolenia policjantów. Funkcjonariusze jednego z pododdziałów OPP w Łodzi zaprezentowali taktykę działania wobec agresywnego tłumu w przypadku rosnącego zagrożenia obrzuceniem środkami łatwopalnymi. Zajęcia te były bardzo widowiskowe. Zagrożenie ogniowe z jednoczesnym treningiem taktyki działania, a także pokaz z użyciem środków pirotechnicznych wzbudziły w widzach wiele emocji.

W ramach wizyty odbyły się również zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez ratowniczkę Zespołu Medycznego OPP w Łodzi.

 

Informacje również pod linkiem: http://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/30456,Wyroznienie-dla-licealistki-z-Tuszyna.html