Wyróżnienia dla policjantów z Pocztu Sztandarowego - Informacje - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Informacje

Wyróżnienia dla policjantów z Pocztu Sztandarowego

Podczas porannej odprawy kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ,5 września 2018 r., Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – insp. Andrzej Łapiński nagrodził policjantów z Pocztu Sztandarowego za aktywny udział w uroczystościach patriotycznych, zaangażowanie i godne reprezentowanie łódzkiego garnizonu Policji.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, którzy wchodzą w skład osobowy Nieetatowej Kompanii Honorowej, w obecności Dowódcy OPP w Łodzi – mł. insp. Michała Ledziona, uroczyście wystąpili na odprawie kadry kierowniczej w związku z otrzymaniem wyróżnień za zaangażowanie w realizację zadań służbowych.

Komendant podziękował funkcjonariuszom za promocję wizerunku policjanta i godne reprezentowanie łódzkiej Policji podczas świąt i uroczystości oraz różnego rodzaju przedsięwzięć rocznicowych.

Wyróżnieni zostali policjanci Kompanii II Prewencji, którzy poza codziennymi obowiązkami służbowymi, systematycznie doskonalą się i podnoszą swoje umiejętności w zakresie znajomości obowiązujących procedur o charakterze ceremonialnym.