Informacje

Uroczysta zbiórka i ślubowanie nowo przyjętych policjantów

27 sierpnia 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie.

W uroczystości wzięli udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Tomasz Olczyk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Pani Małgorzata Olczyk, przedstawiciel Prezydent Miasta Łodzi Pan Marek Białkowski oraz Marszałka Województwa Łódzkiego  Pan Zbigniew Osiciński,  przedstawicielka szwedzkiej policji pani Maria Huglow, Komendanci Miejscy/Powiatowi garnizonu łódzkiego, Pan Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r w Łodzi wraz z Panem Józefem Kuczką, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

Tego dnia ślubowało 21 nowo przyjętych policjantów (4 kobiety i 17 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 20 sierpnia 2018 roku. Było to piąte przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Do sierpnia br. szeregi łódzkiej policji zasiliły 124 osoby, a wśród nich 24 kobiety i 100 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł.insp. Tomasz Olczyk.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem było wręczenie nagród i wyróżnień funkcjonariuszom za wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 6 nagród, Komendant Główny Policji – 8, natomiast Komendant Wojewódzki Policji nagrodził 39 funkcjonariuszy z naszego garnizonu. Wśród wyróżnionych był również funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, sierż. Rafał Mielcarek, który otrzymał nagrodę za wyniki sportowe  reprezentując garnizon łódzki podczas mistrzostw w pływaniu.

Mł.insp.Tomasz Olczyk pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

Komendant  wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe  powitał ich w szeregach Policji i w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie mł.insp.Tomasz Olczyk zaapelował do rodzin nowych funkcjonariuszy o wyrozumiałość i wsparcie ich w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.