Informacje

Obchody Święta Policji w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi

W dniu 20 lipca 2018 roku odbyły się Obchody Święta Policji funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

W uroczystościach wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi mł. insp. Michał Ledzion wraz z zastępcą podinsp. Dariuszem Bińkiem. W obchodach Święta Policji uczestniczyli również Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi podinsp. Marek Wojcieszek oraz Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi mł. insp. Marek Nosowicz.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przez Dowódcę Uroczystości podkom. Bartłomieja Kurowskiego. Następnie odbył się uroczysty przegląd pododdziałów, powitanie kadry kierowniczej i mianowanych policjantów.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi wraz z Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Łodzi podziękowali przechodzącemu na emeryturę Zastępcy Dowódcy Kompanii III Prewencji, podkom. Jarosławowi Kijewskiemu za lata służby i zaangażowania.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, które przekazywał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka. W ramach obchodów Święta Policji 134 policjantów i policjantek Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zostało mianowanych na kolejne stopnie policyjne w korpusach podoficerów, aspirantów i oficerów.

W korpusie szeregowych na stopień

 • starszego posterunkowego awansowało 42 funkcjonariuszy.

W korpusie podoficerów na stopień

 • sierżanta - 42 funkcjonariuszy,
 • starszego sierżanta - 13 funkcjonariuszy,
 • sierżanta sztabowego - 27 funkcjonariuszy,
 • młodszego aspiranta - 5 funkcjonariuszy,
 • aspiranta - 8 funkcjonariuszy,
 • starszego aspiranta - 1 funkcjonariusz,
 • aspiranta sztabowego - 4 funkcjonariuszy.

W korpusie oficerów młodszych na stopień

 • komisarza - 1 policjant,

W korpusie oficerów starszych na stopień

 • podinspektora - 1 policjant,
 • młodszego inspektora – 2 policjantów.

Ponadto 2 funkcjonariuszy OPP w Łodzi zostało wyróżnionych nagrodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka, który podziękował funkcjonariuszom za wzorowo pełnioną służbę oraz złożył życzenia. Gratulował awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom, życząc kolejnych sukcesów zawodowych.