Ślubowanie nowo przyjętych policjantów - Informacje - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Informacje

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

11 lipca 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody przyznane przez Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie oraz pożegnano policjantów odchodzących ze służby.

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Pan Marcin Szmajda, przedstawiciel Prezydent Miasta Łodzi Pan Krzysztof Zabielski, Komendanci Miejscy/Powiatowi, Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego kom.Krzysztof Balcer, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

Tego dnia ślubowało 50 nowo przyjętych policjantów (11 kobiet i 39 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 2 lipca 2018 roku. Było to czwarte przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Do lipca br. szeregi łódzkiej policji zasiliły 74 osoby, a wśród nich 13 kobiet i 61 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Podczas uroczystej zbiórki Pan Komendant Wojewódzki insp. Andrzej Łapiński pożegnał dwóch policjantów odchodzących na emeryturę oraz jednego przechodzącego do Komendy Głównej Policji. Dziękując im za długoletnią służbę Komendant wręczył okolicznościowe upominki.

Kolejnym punktem było wręczenie nagród i wyróżnień funkcjonariuszom za wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Komendant Główny i Wojewódzki Policji nagrodzili 45 funkcjonariuszy z naszego garnizonu. Insp. Andrzej Łapiński pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

Następnie insp. Andrzej Łapiński wręczył nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe i powitał ich w szeregach Policji. Komendant w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie insp. Andrzej Łapiński zaapelował do rodzin nowych funkcjonariuszy o wyrozumiałość i wsparcie ich w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.