Kolejni policjanci w szeregach łódzkiej Policji - Informacje - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Informacje

Kolejni policjanci w szeregach łódzkiej Policji

20 września 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie policjantów oraz pożegnanie funkcjonariuszy odchodzących ze służby a także wręczenie nagród i wyróżnień. Nowo przyjęci policjanci rozpoczęli służbę w sierpniu 2017 roku. Tego dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 45 funkcjonariuszy, w tym 10 kobiet oraz 35 mężczyzn.

Ceremonię  poprzedziła msza święta koncelebrowana przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi księdza dr Kazimierza Zaleskiego i ks. Jacka Syjuda. Następnie funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrali  insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wraz z Zastępcą mł.insp. Jarosławem Rybką i kierownictwem Komend Miejskiej w Łodzi i Powiatowej w Pabianicach.


"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 31 funkcjonariuszy w tym 9 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym, nowo przyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendzie Powiatowej w Pabianicach . Pozostali przyjęci, którzy ślubowali w swoich jednostkach trafią do komend miejskich i powiatowych garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania  insp. Andrzej Łapiński powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie policjantów,  którzy w tym roku, po przepracowaniu wielu lat w mundurze, odeszli ze służby. Za zaangażowanie i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych w trakcie długoletniej służby Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przyznał im nagrody rzeczowe i   pieniężne. Następnie wręczone zostały nagrody  finansowe policjantom , którzy wyróżnili się pełniąc wzorowo  służbę. Komendant Główny Policji  wyróżnił 4 policjantów a Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 50 funkcjonariuszy. Podczas uroczystości reprezentanci garnizonu łódzkiego wręczyli Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi zdobyte puchary za zajęcie II i III miejsca w IV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Kobiet i Mężczyzn oraz za zajęcie II miejsca w klasyfikacji drużynowej w Finale XVII Kynologicznych Mistrzostw Polski.