Kolejni policjanci w szeregach łodzkiej Policji - Informacje - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Informacje

Kolejni policjanci w szeregach łodzkiej Policji

07 lipca 2017 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie kolejnych funkcjonariuszy, którzy zasilili szeregi Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

Nowo przyjęci policjanci rozpoczęli służbę  04 lipca 2017 roku. Tego dnia szeregi Oddziału Prewencji Policji w Łodzi zasiliło 4 funkcjonariuszy, w tym 1 kobieta oraz 3 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp.Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs zawodowy podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie garnizonu łódzkiego.

 

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.