Szkolenia dla NOP KWP w Łodzi - Galeria zdjęć - Oddział Prewencji Policji w Łodzi

Galeria zdjęć

Szkolenia dla NOP KWP w Łodzi

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. W przedsięwzięciach o charakterze masowym oraz w sytuacjach, gdy dochodzi do zbiorowego naruszenia ładu i porządku publicznego, wspierani są przez funkcjonariuszy Nieetatowych Oddziałów Policji KWP w Łodzi.

Wyszkolona i wyspecjalizowana kadra Oddziału Prewencji Policji w Łodzi swoim doświadczeniem wspiera zarówno jednostki terenowe Policji, jak również podmioty działające poza Policją. Podczas wspólnie realizowanych przedsięwzięć funkcjonariusze OPP w Łodzi wykorzystują posiadaną wiedzę i umiejętności szkoląc uczestników.